Relais

Een relais is een elektromagnetisch schakelapparaat dat wordt gebruikt om elektrische stromen te regelen. Het relais heeft schakelcontacten die worden geopend of gesloten wanneer de spoel wordt geactiveerd. Deze contacten regelen de stroom in het hoofdcircuit. Relais kunnen normaal open of normaal gesloten contacten hebben. In de ruststand zijn normaal open contacten geopend, terwijl normaal gesloten contacten gesloten zijn.
€ 124,63
€ 56,10
Brandmeldprint
Brandmeldprint
  • Maasland
€ 32,61
Tijdschakelklokken
Tijdschakelklokken
  • Maasland
  • Type
Vanaf € 60,80
Relais
Relais
  • Maasland
  • Spanningstype
Vanaf € 28,30
€ 90,25
€ 31,58
€ 51,61
€ 59,80
€ 27,47
Relais worden vaak gebruikt in elektrische schakelingen om de stroom in een circuit te regelen. In beveiligingssystemen worden relais gebruikt om alarmsignalen te activeren of elektrische deuren te vergrendelen. Relais zijn essentiële componenten in elektrische systemen waar het nodig is om een kleinere stroom te gebruiken om een grotere stroom te schakelen.