Retourneren

U heeft het recht uw bestelling binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. U dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
U dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Zie ook onze algemene voorwaarden. Producten die na 14 dagen van ontvangst worden geretourneerd komen niet in aanmerking voor creditering. Neem dan contact op met onze klantenservice voor een passende oplossing.

Op de rechtsbetrekkingen tussen StedaParts en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

U dient uw retourzending vooraf aan Stedaparts te melden door een mail te sturen naar info@stedaparts.nl. 
Geef in uw mail duidelijk uw ordernummer aan. U ontvangt van ons een retourformulier. U kunt het product op sturen naar onderstaand adres. Samen met het volledig ingevulde retourformulier. Vermeld altijd uw ordernummer in de mail en bij de retourzending.

Producten dienen zorgvuldig verpakt te worden. U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte retourlevering.
Uw retourzending kan geretourneerd worden aan:
Stedaparts
Van Leeuwenhoekweg 5A
5482 TK Schijndel

Klachtenprocedure

Indien de Klant een klacht heeft over een Product, conform artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden dan kan hij bij StedaParts schriftelijk een klacht indienen. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen 1 maand nadat Klant de gebreken heeft geconstateerd en/of de klacht is ontstaan volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend.

Bij StedaParts ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door StedaParts binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien uw klacht niet binnen 2 maanden tot een oplossing heeft geleid, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. StedaParts sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution zoals bedoeld in richtlijn 2013/11EU expliciet uit. Dit platform is tevens te bereiken via de Website.